Λειτουργία ΑΣΕΠ - Σύστημα Προσλήψεων

13-10-2005


Λειτουργία ΑΣΕΠ - Σύστημα Προσλήψεων
του Συντονιστή του Τομέα Δημόσιας Διοίκησης της Κ.Ο του ΠΑΣΟΚ
Μιλτιάδη Παπαϊωάννου

13 Οκτωβρίου 2005

 

1. Η διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους Έλληνες πολίτες, υπό συνθήκες απόλυτης διαφάνειας και αξιοκρατίας είναι μόνιμος και σταθερός στόχος μας.
Το ΠΑΣΟΚ τα χρόνια που πέρασαν, προσπάθησε να υπηρετήσει τον συγκεκριμένο στόχο, ιδιαίτερα με την καθιέρωση ενός νέου συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα. Κορυφαία του επιλογή ήταν η θεσμοθέτηση και λειτουργία, ως Ανεξάρτητης Αρχής, του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) με τον ν.2190/94 και στη συνέχεια με την Συνταγματική του κατοχύρωση(άρθρα 103 παρ. 7) και τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις με το ν.3051/2002. Το θεσμικό μας σύστημα είχε κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς τα εμπρός, το πελατειακό σύστημα εξουσίας είχε δεχθεί ένα καίριο πλήγμα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι αντιστάσεις για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου αντικειμενικού συστήματος προσλήψεων, ιδιαίτερα κατά την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ ήσαν μεγάλες. Σήμερα, μια ψύχραιμη κριτική αποτίμηση της προσπάθειάς μας, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι θετικό, ιδιαίτερα με την εφαρμογή του νόμου 2190/1994. Η εδραίωση και η καταξίωση του νέου θεσμού του ΑΣΕΠ στη συνείδηση των πολιτών είναι πλέον δεδομένη.

2. Η Νέα Δημοκρατία είχε υποσχεθεί ‘επανίδρυση’ του Κράτους στις αρχές της αξιοκρατίας, της ουδετερότητας, της ισότητας, της αμεροληψίας και ενίσχυση του ΑΣΕΠ.
Σήμερα, δεκαεννέα (19) μήνες μετά, διαπιστώνεται όχι μόνον η ανακολουθία λόγων και έργων, αλλά και μια αδίστακτη επιστροφή σε πρακτικές του παρελθόντος, στο πελατειακό κράτος “των ημετέρων” με στόχο την επανίδρυση του Κράτους της δεξιάς. Είναι μια κεντρική τους επιλογή, ενταγμένη στο σχέδιο άλωσης του Κράτους. Στην αφετηρία της έχει την ουσιαστική αποδυνάμωση του ΑΣΕΠ και την διαμόρφωση ενός νέου κομματικού συστήματος προσλήψεων.
Για την τεκμηρίωση των ισχυρισμών μας ενδεικτικά παραθέτουμε δεδομένα και αριθμούς που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση.
-Στους δέκα επτά (17) πρώτους μήνες διακυβέρνησης πραγματοποιήθηκαν 225.724 προσλήψεις (επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας). Ο μεγάλος αριθμός των προσλήψεων αφορά νέους συμβασιούχους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου. Μια νέα γενιά συμβασιούχων δημιουργείται, την ώρα που οι υποσχέσεις του Πρωθυπουργού για την μονιμοποίηση (τακτοποίηση) των παλιών συμβασιούχων αποτελούν πρωτοφανή ανακολουθία και εμπαιγμό.
-Οι νέες προσλήψεις, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, γίνονται εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ, πέραν του ότι γίνονται και για θέσεις χωρίς αντικείμενο με μόνο στόχο ‘το βόλεμα των ημετέρων’.Η κυριότερη καταστρατήγηση του αντικειμενικού συστήματος προσλήψεων, είναι οι συμβάσεις έργου που υποκρύπτουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας Κορυφαία εκδήλωση του τελευταίου φαινομένου είναι η ανακοίνωση για την ‘επανίδρυση’ της αγροφυλακής.
-’Η συνέντευξη’ του ν. 3321/2005 μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοσθεί από το ΑΣΕΠ. Υπάρχει άλλωστε αντικειμενική αδυναμία εφαρμογής. Εφαρμόζεται όμως σε πολλές περιπτώσεις προσλήψεων εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ.
- Με νομοθετικές εξαιρέσεις γίνονται προσλήψεις εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ
- Οι θυγατρικές εταιρείες των ΔΕΚΟ αυτό εξαιρούνται από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.
- Οι αθρόες τοποθετήσεις συμβούλων και μελών διοικητικών συμβουλίων.
- Οι εταιρείες εξωτερικών συμβούλων που επιλέγονται με αδιαφανείς διαδικασίες έχουν υποκαταστήσει το ΑΣΕΠ.
- Ο θεσμός των ‘επικουρικών γιατρών’ για όλη την Ελλάδα. Έχουν ήδη προστεθεί 400 ‘ειδικευμένοι’ γιατροί με αδιαφανείς διαδικασίες και έπεται συνέχεια.
- Η Επετηρίδα των εκπαιδευτικών παρακάμπτεται συστηματικά από τον ΟΑΕΔ.
- Η δημοσίευση των προκηρύξεων για δημοσίευση σε εφημερίδες χαμηλής κυκλοφορίας.

3. Το ΠΑΣΟΚ σήμερα
- Αρνείται την λογική των “συμψηφισμών” ιδιαίτερα για την περίοδο μετά την εφαρμογή του ν. 2190/94. Το ΑΣΕΠ, υπήρξε αποτελεσματικός εγγυητής των αντικειμενικών διαδικασιών για το σύνολο σχεδόν των προσλήψεων που έγιναν μετά το 1994.Οι περισσότερες από τις τροποποιήσεις του αρχικού νόμου έγιναν για να ενισχυθεί το νέο σύστημα προσλήψεων (διαπιστώσεις ΑΣΕΠ)
- Στηρίζει τον θεσμό του ΑΣΕΠ. Η επίσκεψη κλιμακίου στελεχών του ΠΑΣΟΚ (Πάγκαλος, Παπαϊωάννου, Ρόβλιας, Όθωνας) την προηγούμενη εβδομάδα αυτόν τον στόχο υπηρέτησε.
- Ασκεί Ουσιαστικό Κοινοβουλευτικό έλεγχο στην Κυβέρνηση, με τεκμηριωμένες αναφορές και ερωτήσεις για όλο το φάσμα του δημόσιου τομέα.
Τις επόμενες μέρες θα κατατεθεί από τον ΚΤΕ Δημόσιας Διοίκησης και σχετική επίκαιρη επερώτηση, όπου θα παρουσιασθούν αναλυτικά όλα τα στοιχεία δράσης και οι αριθμοί, που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς μας.
- Θα διαμορφώσει πρόταση νόμου για τη συμπλήρωση των διατάξεων του ν.3051/2002 με την επί πλέον θωράκιση του θεσμού του ΑΣΕΠ και ανάδειξής του ως αποκλειστικού αρμοδίου για όλες τις προσλήψεις όλων των μορφών εργασίας στον δημόσιο τομέα.
Η πρόταση νόμου θα είναι προϊόν διαβούλευσης με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣΕΠ και την ΑΔΕΔΥ. Ήδη ζητήσαμε από τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του ΑΣΕΠ -κατά την πρόσφατη συνάντησή μας- να μας καταθέσουν τις προτάσεις τους. Την ίδια τακτική θα ακολουθήσουμε και με την ΑΔΕΔΥ.
Η πρόταση νόμου θα μας δεσμεύει απολύτως και για την επόμενη μέρα της διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ, αφού αδιαπραγμάτευτος στόχος μας είναι οι έννοιες ισονομία, διαφάνεια, αξιοκρατία στο σύστημα των προσλήψεων να αποκτήσουν ουσιαστικό περιεχόμενο.

4. Προβλήματα ΑΣΕΠ
ʼμεση λύση απαιτεί το χρόνιο πρόβλημα του ΑΣΕΠ για τις καθυστερήσεις έκδοσης των αποτελεσμάτων. Για να επιτευχθεί η ταχύτητα στην έκδοση των αποτελεσμάτων προτείνουμε τους εξής τρόπους :
- ʼμεση ολοκλήρωση του μηχανογραφικού συστήματος
- Τυποποίηση με όσο το δυνατόν πιο κατανοητό για τους υποψήφιους τρόπο των εντύπων των αιτήσεων αλλά και των ανακοινώσεων για πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου και των προκηρύξεων για το τακτικό προσωπικό
-Για τα έντυπα των αιτήσεων να δοθεί, με νομοθετική ρύθμιση η δυνατότητα να υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά χωρίς να καταβάλλουν το παράβολο που προβλέπει ο νόμος ή να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω των ΚΕΠ. Με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης το ΑΣΕΠ εξοικονομά χρόνο και κόστος με συνέπεια την έγκαιρη έκδοση των αποτελεσμάτων.
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
 
Από 7.3.2004 εως 17.11.2004
Από 17.11.2004 έως 28.1.2005
ΣΥΝΟΛΟ
 Θητεία
367
5
372
 Ανανέωση Θητείας
986
1
987
Ανανέωση Σύμβασης
99
91
190
Έμμισθη Εντολή
7
3
10
Εποχικό
39746
923
40669
Οργανικές
16685
8189
24874
Αορίστου Χρόνου
2629
17
2646
Ορισμένου Χρόνου
13361
3190
16551
Ανάθεση – Μίσθωση έργου
29803
2668
32471
Ωρομίσθιο
18275
7800
26075
Πάγια Αντιμισθία
 
1
1
Αναπλ. Καθηγητές
9500
2000
11500
Μερική Απασχόληση  
200
200
ΣΥΝΟΛΟ
131458
25088
156546

 Σκέψείς & Προτεραιότητες

 • Επιτάχυνση απονομής Δικαιοσύνης

  Στο χώρο της Δικαιοσύνης πρέπει να κάνουμε πολλά, να κάνουμε άλματα μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα

 • Η Αναθεώρηση του Συντάγματος

  Έχουμε ένα καλό και προοδευτικό Σύνταγμα. Με βάση τις εξελίξεις και τις αρνητικές εμπειρίες από την εφαρμογή του, χρειάζονται αναμφιβόλως βελτιώσεις και αλλαγές. Το Σύνταγμα, όπως και το σύνολο του νομικού μας οικοδομήματος, πάσχουν στην στρεβλή εφαρμογή τους...

  Περισσότερα »

 • Οικονομική Κατάσταση

  ...Εδώ φαίνεται ότι οι ηγεσίες της χώρας δεν έχουν συνειδητοποιήσει το μέγεθος του προβλήματος και ότι την οικονομική κατάσταση πρέπει να τη βγάλουμε όλοι μαζί πέρα...

  Περισσότερα »